Ochrana osobných údajov

 
 
 

Najvyššia kvalita - Fann.sk

Najvyššia kvalita
100% originálne produkty

zlava za registraciu fann.sk

10% ZĽAVA
Za registráciu na eshope

Doprava zdarma fann.sk

Doprava zdarma
Pri nákupe nad 30 €

Vzorky zdarma fann.sk

2 vzorky zdarma
Ku každému nákupu

 
 
 
 
menu_2 level2
 
 
menu_8 level2
 
 
menu_9 level2
 
 
menu_5 level2
 
 
menu_7 level2
 
 
 
Úvod > Ochrana osobných údajov
 

Ochrana osobných údajov


Ochrana osobných údajov e- shop FAnn

Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári na webovom sídle FAnn www.fann.sk. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť FAnn-parfumérie, s.r.o. so sídlom Sládkovičova 43, 974 05 Banská Bystrica, IČO:36049948 (ďalej len FAnn) oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v e-shope FAnn na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky.
V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v e-shope FAnn, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámiť emailom na e_shop@fann.sk.
FAnn si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v e-shope FAnn, ak nebola za posledných 36 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka.
Po zrušení registrácie v e-shope FAnn a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.
Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je FAnn povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Zakliknutím políčka „Súhlasím so zasielaním informácií“ v Registračnom formulári a v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete FAnn svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v Registračnom formulári ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu na účely zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách poštou, emailom alebo SMS správou.
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite na adresu FAnn prípadne emailom na e_shop@fann.sk.
Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný FAnn informovať o ich zmene poštou na adresu FAnn, prípadne emailom na e_shop@fann.sk.
Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s FAnn ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz a pod.
Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu.
Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od FAnn vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov spracúvaných FAnn.
Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté: Slovak Parcel Service, s.r.o., Senecká cesta 1, 821 01 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217, Webglobe - Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 36306444 , Krea SK, s.r.o., Štúrova 71/A, 949 01 Nitra, IČO: 36553433, Creativeshop, s.r.o., Krajinská 50/A, 821 06 Bratislava, IČO: 44036841, KOLOS s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03  Bratislava, IČO: 31393039.