Reklamačný poriadok

 
 
 

Denná súťaž

je do odvolania
pozastavená!

Doprava ZDARMA
pri nákupe NAD 50 €!

 
 

Najvyššia kvalita - Fann.sk

Najvyššia kvalita
100% originálne produkty

zlava za registraciu fann.sk

10% ZĽAVA
Za registráciu na eshope

Doprava zdarma fann.sk

Doprava zdarma
Pri nákupe nad 50 €

Vzorky zdarma fann.sk

2 vzorky zdarma
K nákupu v eshope

 
 
 
 
menu_2 level2
 
 
menu_8 level2
 
 
menu_9 level2
 
 
menu_5 level2
 
 
menu_7 level2
 
 
 
Úvod > Reklamačný poriadok
 
Reklamačný poriadok

Na celý náš sortiment poskytujeme zákonom stanovenú záručnú lehotu 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci zaslal alebo predložil reklamovaný tovar spolu so všetkými dokladmi, ktoré mu boli vydané v rámci vybavenia objednávky. K reklamácii je potrebné pripojiť aj popis charakteru chyby.

V prípade, že kupujúci vracia poškodený tovar, musí ho vrátiť kompletný tak, ako ho prevzal na adresu e-shopu: FAnn.sk, Sládkovičova 43, 974 05 Banská Bystrica. Tovar zakúpený na eshope, nie je možné vrátiť na predajniach FAnn parfumérie. 

Náklady na dopravu k nám hradí zákazník, späť k zákazníkovi hradíme my. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch, bez zbytočného odkladu.

Informácie o priebehu vybavovania reklamácie sú zasielané elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim, prípadne na poštovú adresu uvedenú v objednávke reklamovaného tovaru. Ak kupujúci vyžaduje zasielanie informácii na inú adresu, musí túto skutočnosť uviesť v oznámení o reklamácii.

Predajca nezodpovedá za chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

Vzťahy neupravené obchodnými podmienkami FAnn – parfumérie, s.r.o., sa riadia zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

 

Príloha č. 1

Vzorový formulár reklamácie

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že reklamujete výrobok)

 

Spoločnosti FAnn-parfumérie,s.r.o., so sídlom: Sládkovičova 43, 974 05 Banská Bystrica , IČO: 36049948,

 

týmto oznamujem, že reklamujem tento tovar (názov tovaru):

.............................................................................................................................

Podrobný popis vady:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Požiadavky reklamujúceho:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

 

Dátum objednania / dátum prijatia* : ......................................

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa: ...................................................................................

 

Adresa spotrebiteľa: ....................................................................................................

 

IBAN spotrebiteľa: ....................................................................................................

 

Podpis spotrebiteľa (ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

 

............................................................

 

Dátum: ...............................................

 

* Nehodiace sa prečiarknite.