Podmienky dennej súťaže

 
 
 

Denná súťaž

je do odvolania
pozastavená!

Doprava ZDARMA
pri nákupe NAD 50 €!

 
 

Najvyššia kvalita - Fann.sk

Najvyššia kvalita
100% originálne produkty

zlava za registraciu fann.sk

10% ZĽAVA
Za registráciu na eshope

Doprava zdarma fann.sk

Doprava zdarma
Pri nákupe nad 50 €

Vzorky zdarma fann.sk

2 vzorky zdarma
K nákupu v eshope

 
 
 
 
menu_2 level2
 
 
menu_8 level2
 
 
menu_9 level2
 
 
menu_5 level2
 
 
menu_7 level2
 
 
 
Úvod > Podmienky dennej súťaže
 
Podmienky dennej súťaže

Podmienky súťaže parfumérií FAnn – „Denná súťaž“.
(ďalej len “Podmienky”)


I. Účel spotrebiteľskej súťaže
Účelom súťaže parfumérií FAnn – „Denná súťaž“ (ďalej len „Súťaž“) je reklama a propagácia internetového portálu organizátora Súťaže spoločnosti FAnn-parfumérie, s.r.o..

II. Organizátor súťaže
Organizátorom Súťaže je spoločnosť FAnn-parfumérie, s.r.o., so sídlom Sládkovičova 43, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36049948, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel sro, vložka č.7272/S (ďalej len “Organizátor”).

III. Začiatok a ukončenie súťaže
1. Začiatok Súťaže je dňa 26. 2. 2009 a účastník Súťaže sa môže do Súťaže zapojiť v období od 26. 2. 2009 do odvolania.
2. Ukončenie Súťaže môže byť upravené organizátorom.

IV. Účasť v súťaži
Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto uvedie korešpondenčnú adresu na území Slovenskej republiky a má viac ako 18 rokov, okrem zamestnancov Organizátora a ostatných firiem, ktoré sa podieľajú na tejto Súťaži vrátane ich blízkych osôb podľa § 116 Občianskeho zákonníka.

2. Účastníkom Súťaže sa automaticky stane každý, kto splní všetky podmienky účasti v súťaži: – Správne odpovie na súťažnú otázku. Správnu odpoveď je možné nájsť na internetovom portáli http://www.fann.sk. – Vyplní všetky povinné údaje v registračnom formulári (Meno a priezvisko, Adresa, E-mail, Telefón).

3. Zákazník sa môže stať účastníkom Súťaže len jedenkrát za deň.

V. Žrebovanie
Do žrebovania budú zaradení účastníci Súťaže, ktorí splnili podmienky účasti uvedené v článku IV. týchto Podmienok.
Žrebovanie a zverejnenie výsledkov žrebovania sa bude vykonávať denne, každý deň od začiatku Súťaže sa budú žrebovať výhercovia za predchádzajúci deň až do ukončenia Súťaže. V prípade, ak tento deň žrebovania pripadne na deň pracovného voľna alebo deň pracovného pokoja žrebovanie sa vykoná v najbližší nasledujúci pracovný deň. Výsledky žrebovania budú uverejnené v štruktúre: 1. Dátum žrebovania – 2. Meno a priezvisko výhercu, 3. Mesto, 4. (výhra).

VI. Výhry
Každý deň je možné vyhrať kozmetický výrobok, ktorý je uvedený v konkrétny súťažný deň. Výhercovi bude výhra doručená poštou najneskôr do 30 dní od súťažného dňa, za ktorý výhru získal, na adresu v rámci Slovenskej republiky, ktorú uviedol v registračnom formulári.

VII. Ochrana osobných údajov

Zapojením sa do súťaže udeľuje účastník súťaže súhlas so spracúvaním osobných údajov. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov účastníkov súťaže: Ochrana osobných údajov.

VIII. Záverečné ustanovenia
1. Ak sa preukáže, že výhercom sa stane osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v Súťaži podľa článku IV. týchto Podmienok, na cenu, výherca nemá nárok na výhru a cena prepadá v prospech Organizátora.

2. V prípade, ak výhry z tejto Súťaže podliehajú dani z príjmov alebo akejkoľvek inej dani, príslušnú daň je povinný zaplatiť výherca podľa platných právnych predpisov.

3. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Finančná náhrada a vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené.

4. Účastníci Súťaže nemajú právny nárok na úhradu nákladov zo strany Organizátora, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži.

5. Tieto podmienky sú uložené u Organizátora Súťaže, v parfumériách FAnn a zverejnené na internetovej stránke http://www.fann.sk.